Medical Chiropractic (30 min.)………………………………………………………………50 лв.

Structural Osteopathy (30 min.)…………………………………………………………….50 лв.

Спинална Декомпресия на 1 зонa – Chattanooga Triton DTS (21 – 32 min.)…………………30 лв.

Спинална Декомпресия на 2 зони – Chattanooga Triton DTS (40 – 45 min.)…………………40 лв.

Спинална Екстензия подводна (20 – 30 min.)………………………………………………………………..20 лв.

Спинална Екстензия-шийна с подбрадник на Glison (10 – 15 min.)……………………………10 лв.

Chirocare – стандартна пакетна услуга (45 – 60 min.)……………………………………………….50 лв.

Chirocare – комбинирана пакетна услуга (75 – 90 min.)………………………………………………60 лв.                                     

Scoliocare – стандартна пакетна услуга ( 60 – 90 min.)……………………………………………..60 лв.

Scoliocare – интензивна пакетна услуга ( 120 – 150 min.)…………………………………………..70 лв.

Юмейхо – Yumeiho therapy (45 min.)…………………………………………………………………………………45 лв.

Fascial manipulation (20 min.)………………………………………………………………………………………………30 лв.

ERGON-IASTM tehniqe (15 – 20 min.)…………………………………………………………………………………25 лв.

Вендузи – Cupping therapy (20 min.)……..…………………………………………………………………………..20 лв.

Hot Stone – Горещи вулканични камъни (60 min.)……….…………………………………………………35лв.

Класически лечебен масаж (60 min.)……………….…………………..…………………………………………45 лв.

Периостален масаж (20 – 30 min.)……………..……….……………………………..….………………………..25 лв.

Лечебен масаж на зона по избор (30 min.)….…………………..……………………………………………..30 лв.

Съединително тъканен масаж (20 – 30 min.)………….…………………………………………………..25 лв.

Зонотерапия (30 min.)……………….……………………………………………………….…………………………….30 лв.  

Мускулен масаж – Дълбокотъканен (60 min.)………………….….….….………………………………..45 лв.

Рефлекторно-сегментарен (40 min.)………….………………………………………………………………..30 лв.

Компрес с луга (15 – 20 min.)………………………………………………………….…………………………………10 лв.

Кал апликация на 1 зона (15 – 20 min)…………………………………………………………………………….10 лв. 

Подводен масаж + вана(10 + 20 min.)……………………………….……………………………………………..10 лв.

Струен масаж (10 min.)……………………………………………………………………………………………………..10.лв.

Консултация………………………………….………………………………………………………………………………….30 лв. 

ПОДАРИ ВАУЧЕР – 10% ОТСТЪПКА!!!

Към лентата с инструменти